รับตรงTCAS62 รอบ 1 แพทย์ โครงการร่วม ม.นอตติงแฮม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 แพทย์ โครงการร่วม ม.นอตติงแฮม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2562

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบ TCAS โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มศว และม.นอตติงแฮม สหราชอาณาจักร ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 24 ตุลาคม – 23 พฤศจิกายน 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากในหรือต่างประเทศ ตามที่กำหนด
 • มีผลการสอบเฉพาะทาง ตามที่กำหนด
 • มีคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ ตามที่กำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • 20 คน
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • ยื่นผลการสอบเฉพาะทาง
 • ทดสอบทัศนคติทางการแพทย์
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9