TCAS/61 ประเภทรับร่วมกัน ม.เชียงใหม่ 2561

ปฏิทินรับตรงTCAS62 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศกำหนดการการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประจำปีการศึกษา 2562

ปฏิทินรับตรงTCAS62 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

ปฏิทินรับตรงTCAS62 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562

ปฏิทินรับตรงTCAS62 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562

ปฏิทินรับตรงTCAS62 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562

ปฏิทินรับตรงTCAS62 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562

ปฏิทินรับตรงTCAS62 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์