TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ทักษิณ 2561

รับตรงTCAS62 Young Smart TSU คณะวิศวะ ม.ทักษิณ 2562

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS คณะวิศวกรรมศาสตร์ โควตาพิเศษ Young Smart TSU ประจำปีการศึกษา 2562

กําหนดการรับสมัคร

 • 18 กรกฎาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
  • วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์คณิต หรือระดับปวช.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25 สำหรับวุฒิ ม.6 และ 3.00 สำหรับวุฒิ ปวช.
 • หรือ เป็นไปตามข้อกำหนดอื่นๆ ในกรณีที่ไม่ตรงกับคุณสมบัติ
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 60 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4