ปฏิทินรับตรง62 ม.ราชภัฏเพชรบุรี 2562

ปฏิทินรับตรง62 ม.ราชภัฏเพชรบุรี 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกาศกำหนดการการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 3 ประเภท ได้แก่โควตา สอบคัดเลือก และรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • โควตาเรียนดี
  • บัดนี้ – 10 กันยายน 2561
 • โควตาความสามารถพิเศษ Portfolio
  • บัดนี้ – 12 ตุลาคม 2561
 • ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป
  • บัดนี้ – 24 กุมภาพันธ์ 2562
 • รับตรงอิสระ รอบที่ 1
  • บัดนี้ – 22 ตุลาคม 2561
 • รับตรงอิสระ รอบที่ 2
  • บัดนี้ – 14 ธันวาคม 2561
 • รับตรงอิสระ รอบที่ 3
  • บัดนี้ – 20 กุมภาพันธ์ 2562
 • รับตรงอิสระ รอบที่ 4
  • บัดนี้ – 22 พฤษภาคม 2562

ปฏิทินรับตรง62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2562

ปฏิทินรับตรง62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2562

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์