รับตรง62 แพทย์/ทันตะ/เภสัช/พยาบาล ม.รังสิต 2562 (รอบที่ 1)

รับตรง62 แพทย์/ทันตะ/เภสัช/พยาบาล ม.รังสิต 2562 (รอบที่ 1)

มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต และพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 14 พฤศจิกายน 2561

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์
  • แพทยศาสตร์-รพ.ราชวิถี
  • แพทยศาสตร์-รพ.เลิดสิน
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • ทันตแพทยศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • การบริบาลทางเภสัชกรรม
  • เภสัชอุตสาหการ
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์