TCAS/รับตรง61 โควตา จ.นครศรีธรรมราช ม.วลัยลักษณ์ 2561

โครงการรับตรง และโควตา หลักสูตรเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ 2557

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในรดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประเภทรับตรง หลักสูตรเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 สิงหาคม 2556 – 24 มกราคม 2557 (ประเภทโควตา)
 • 9 ตุลาคม – 2 พฤษภาคม 2557 (ประเภทรับตรง)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

คุณสมบัติ

 • ประเภทโควตา
  • รับสมัครเฉพาะนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
  • แผนการเรียนวิทย-คณิต
 • ประเภทรับตรง
  • รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
  • แผนการเรียนวิทย-คณิต

จำนวนรับ

 • ประเภทโควตา – 20 คน
 • ประเภทรับตรง – 20 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7