ปฏิทิน62 TCAS, GAT-PAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ 2562 (ปรับปรุง/1)

ปฏิทิน62 TCAS, GAT-PAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ 2562 (ปรับปรุง/1)

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศกำหนดการการสอบคัดเลือก TCAS62, GAT-PAT, 9 วิชาสามัญ, O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 (ปรับปรุง/1)

ข่าวด่วน

รอบที่ 1 ยื่น Portfolio

 • รับสมัคร : 1 – 15 ธันวาคม 2561
 • ประกาศผล : 28 มกราคม 2562
 • ยืนยันสิทธิ์ : 30 – 31 มกราคม 2562
 • สละสิทธิ์ : 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562

รอบที่ 2 โควตา

 • รับสมัคร : 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562
 • ประกาศผล : 24 เมษายน 2562
 • ยืนยันสิทธิ์ : 24 – 25 เมษายน 2562
 • สละสิทธิ์ : 26 – 27 เมษายน 2562

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

 • รับสมัคร : 17 – 29 เมษายน 2562
 • ประกาศผล : 9 พฤษภาคม 2562
 • สอบสัมภาษณ์ : 10 – 14 พฤษภาคม 2562
 • สละสิทธิ์ : 17 – 18 พฤษภาคม 2562

รอบที่ 4 แอดมิชชั่น

 • รับสมัคร : 9 – 19 พฤษภาคม 2562
 • ประกาศผล : 29 พฤษภาคม 2562
 • สอบสัมภาษณ์ : 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน – 2562
 • สละสิทธิ์ : 7 – 8 มิถุนายน 2562

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

 • รับสมัคร : 30 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2562
 • ประกาศผล : 17 มิถุนายน 2562
 • ยืนยันสิทธิ์ : 17 – 18 มิถุนายน 2562

กำหนดการสอบต่างๆ

 • GAT/PAT สอบ : 23 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
 • O-NET สอบ : 2 – 3 มีนาคม 2562
 • 9 วิชาสามัญ สอบ : 16 – 17 มีนาคม 2562

รับข่าวสารเพิ่มเติม

อื่นๆที่น่าสนใจ

เว็บไซต์