TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ธรรมศาสตร์ 2561

โครงการรับตรง การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ-นานาชาติ คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2557

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ โครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ โดยการสอบลัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2557

กําหนดการรับสมัคร

 • 13 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือคาดว่าจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ภายในเดือนกรกฎาคม 2557
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (เช่น GCE, GCSE, 1GCSE, IB และ GED) รวมกันอย่างน้อย 5 ภาคการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระดับ 2.5 ขึ้นไป หรือเทียบเท่าโดยที่
  • ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบ GCE, GCSE หรือ IGCSE ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 5 รายวิชาไม่ซ้ำกัน โดยต้องได้เกรดแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C ทั้งนี้ ไม่นับรวมผลการสอบวิชาภาษาไทย
  • ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบ IB ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 5 รายวิชาไม่ซ้ำกัน โดยต้องได้เกรดแต่ ละวิชาไม่ต่ำกว่า 4
  • ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบ GED ต้องมีคะแนนรวมขั้นต่ำ 2,250 คะแนน และต้องสอบผ่าน อย่างต่ำ 5 รายวิชาไม่ซ้ำกัน โดยต้องได้คะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 410 คะแนน
  • ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบของประเทศนิวซีแลนด์ต้องได้เกรดเฉลี่ยเทียบเท่า2.5 ตามการคำนวณ ของ NZQA
 • มีผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
  • ผลคะแนนรวมการสอบ IELTS ระดับ 5.5 ขึ้นไป หรือ
  • ผลคะแนนTOELF iBT (internet-based test) 70 คะแนนขึ้นไป หรือ
  • ผลการสอบ TU-GET 500 คะแนนขึ้นไป หรือ
  • ผลการสอบ SAT (Critical Reading) 470 คะแนนขึ้นไป

จำนวนรับ

 • 90 คน

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครสอบได้ที่คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิตห้อง 140 ชั้น 1
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8