TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ขอนแก่น 2561

รับตรงTCAS62 รอบ 1 แพทยศาสตร์ 2 โครงการ ม.ขอนแก่น 2562

[ หน้า 2 ] มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงด้วยแฟ้มผลงาน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 2 โครงการ ประจำปีการศึกษา 2562

TCAS/รับตรง62 รอบ 1 แพทยศาสตร์ 2 โครงการ ม.ขอนแก่น 2562

หน้า: 1 2 3