รับตรงTCAS62 รอบ 1 แพทยศาสตร์ 2 โครงการ ม.ขอนแก่น 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 แพทยศาสตร์ 2 โครงการ ม.ขอนแก่น 2562

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงด้วยแฟ้มผลงาน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 2 โครงการ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • ยังไม่ระบุ

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • โครงการที่มีความรู้ความพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX)
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต ทั่วประเทศ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
  • มีผลการสอบ Biomedical Admission Test (BMAT) ตามที่กำหนด
  • 44 คน
 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02)
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต ทุกโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
  • มีผลการสอบ Biomedical Admission Test (BMAT) ตามที่กำหนด
  • 76 คน
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 120 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • BMAT
  • สมัครสอบ 25 มิถุนายน – 12 สิงหาคม 2561
  • วันสอบ 1 กันยายน 2561
   • หรือ 31 ตุลาคม 2561
   • (เลือกวันใดวันหนึ่งเท่านั้น)
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • ยังไม่ระบุ

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์