TCAS/รับตรง61 รอบ 5 เอเชียศึกษา ม.ศิลปากร 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 เอเชียศึกษา ม.ศิลปากร 2561

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ สาขาวิชาเอเชียศึกษา โครงการพิเศษ คณะอักษรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 – 26 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา โครงการพิเศษ
  • กลุ่มภาษาจีน
  • กลุ่มภาษาญี่ปุ่น
  • กลุ่มภาษาเกาหลี
  • กลุ่มภาษาเวียดนาม
 • (หน้า 3, 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบ GAT/O-NET
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 35 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)
 • (ค่าเทอม หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์