TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ศิลปากร 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 คณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร 2561

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 19 – 25 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
  • การตลาด
  • การจัดการโรงแรม
  • การจัดการธุรกิจและภาษา
  • การจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • การจัดการชุมชน
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • การบัญชี
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบ O-NET
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 107 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
 • (ค่าเทอม หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4