TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.มหิดล 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 พยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล 2561

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 13 – 20 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการสอบ วิชาสามัญ
 • มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 180 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอีเมล์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ งานบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารมหิดลอดุลยเดชพระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4