มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รับตรง61 ระบบโควตาพิเศษ สำนักวิชาจีนวิทยา ม.แม่ฟ้าหลวง 2561

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบโควตาพิเศษ สำนักวิชาจีนวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 12 – 19 กรกฎาคม 2561
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สำนักวิชาจีนวิทยา
  • การสอนภาษาจีน-หลักสูตร 5 ปี
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการศึกษา
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.50
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • เขียนเรียงความ
 • ยื่นผลการเรียน
 • (หน้า 2)
 • (ค่าเทอม หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5