มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รับตรง61 โควตาพิเศษ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่ฟ้าหลวง 2561

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบโควตาพิเศษ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 9 – 19 กรกฎาคม 2561
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
  • เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.25
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ แต่ละกลุ่มสาระ ไม่ต่ำกว่า 2.25
 • หรือ เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • เขียนเรียงความ
 • ยื่นผลการเรียน
 • (หน้า 2, 3)
 • (ค่าเทอม หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5