TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 สัตวแพทยศาสตร์ จุฬา 2561

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพและมีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์เข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต ประเภทรับตรงอิสระ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 – 19 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการสอบ วิชาสามัญ
 • มีผลการสอบ กสพท.
 • โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่าคะแนนต่ำสุด ของคะแนนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ปี 2561 รอบ 3 การรับตรงร่วมกันของกลุ่ม กสพท.
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 5 คม
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8