มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รับตรง61 โควตาพิเศษ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2561

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบโควตาพิเศษ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 12 – 17 กรกฎาคม 2561
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม
  • วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมสายปีที่ 6 ตามสาขาที่กำหนด
 • มีการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.25
 • มีเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.25
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (ค่าเทอม หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5