TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 เศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 11 – 18 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรเศรฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต
 • มีผลการสอบ O-NET/GAT/PAT
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 25 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3, 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรณณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ งานบริการการศึกษา ห้อง 504 ตณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4