TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 บัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรัง ม.สงขลา 2561 (ครั้ง 2)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประเภทรับตรงอิสระ คณะอุตสาหกรรมเกษตร โครงการบัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรัง ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้ง 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 11 – 18 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีวัสดีและบรรจุภัณฑ์
  • การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์ ทั่วประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 90 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ งานการจัดการศึกษา สำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5