TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 Sci Seed สานฝันคนพันธุ์วิทย์ คณะวิทย์ ม.สงขลา 2561 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ ภายใต้ชื่อโครงการ Sci Seed สานฝันคนพันธุ์วิทย์ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 11 – 17 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์ ทั่วประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการเรียนกลุ่มคณิต และวิทย์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 200 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4