สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 ลาดกระบัง-ชุมพร 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 – 15 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต
  • วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
  • เทคโนโลยีการจัดการพืช
  • สัตวศาสตร์
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต
  • บริหารธุรกิจ
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมพลังงาน
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเครื่องกลเกษตรและอาหาร
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมสารสนเทศ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 315 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก
 • (หน้า 3)
 • (ค่าเทอม หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4