TCAS/รับตรง61 รอบ 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2561

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ โครงการเพชรพระพิฆเนศวร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 – 12 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • ทัศนศิลป์
  • ศิลปะการแสดง
  • การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือปวช.
 • มีความสามารถพิเศษทางด้านสาขาที่สมัคร
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นเป็นการเรียน
 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานเลขานุการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์