TCAS/รับตรง61 รอบ 5 คณะวิทยาการสารสนเทศ ม.มหาสารคาม 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 คณะวิทยาการสารสนเทศ ม.มหาสารคาม 2561

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 – 12 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาการสารสนเทศ
  • สารสนเทศศาสตร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สื่อนฤมิต
  • ภูมิสารสนเทศ
  • นิเทศศาสตร์
  • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ภายในระยะเวลา 5 ปี
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 430 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยืนผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ที่งานวิชาการ ชั้น 2 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์