TCAS/รับตรง61 รอบ 5 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.บูรพา 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.บูรพา 2561

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงอิสระ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 28 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • ภูมิศาสตร์-ภาคพิเศษ
  • ภูมิสารสนเทศศาสตร์-ภาคพิเศษ
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 100 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3, 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์