TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.มหิดล 2561

โครงการรับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ-นานาชาติ ม.มหิดล 2557 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้า คณะเทคโนโลยีสนเทศและการสื่อสาร นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบ 2)

กําหนดการรับสมัคร

  • 16 ธันวาคม 2556 – 26 มกราคม 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
  • หรือได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ
  • หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2556
  • มีผลคะแนนการสอบ O-NET, GAT, PAT1, PAT2

วิธีสมัคร

  • สมัครผ่านเว็บไซต์ของคณะฯ
  • สมัครด้วยตนเอง ที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา หรือ ที่อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพญาไท

เว็บไซต์

อื่นๆ