TCAS/รับตรง61 รอบ 5 คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร 2561

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมัณฑนศิลป์
  • การออกแบบภายใน
  • การออกแบบนิเทศศิลป์
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์
  • ประยุกตศิลปศึกษา
  • เครื่องเคลือบดินเผา
  • การออกแบบเครื่องประดับ
  • การออกแบบเครื่องแต่งกาย
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นเทียบเท่า
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 79 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวิชาเฉพาะ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์