โครงการรับตรง ทุนเพชรดาวรุ่ง(ฟุตบอล ชาย) ม.นอร์ท-เชียงใหม่ 2557

โครงการรับตรง ทุนเพชรดาวรุ่ง(ฟุตบอล ชาย) ม.นอร์ท-เชียงใหม่ 2557

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกนักกีฬาทุนเพชรดาวรุ่ง (ฟุตบอท ชาย) ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • บัดนี้ – 9 กุมภาพันธ์ 2557

สาขาที่เปิดรับ

  • ทุนเพชรดาวรุ่ง 100 % ประเภท (ก) หมายถึง ทุนการศึกษาที่จะมอบให้สำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาในระดับประเทศ / ทีมชาติ โดยจะได้รับยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามประกาศเรื่องอัตราค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี
  • ทุนเพชรดาวรุ่ง 100 % ประเภท (ข) หมายถึง ทุนการศึกษาที่จะมอบให้สำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาในระดับกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งประเทศไทย ,เยาวชนแห่งชาติ ,กีฬาแห่งชาติ หรือดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยจะได้รับยกเว้นเฉพาะ ค่าเล่าเรียน 50% ตามประกาศเรื่องอัตราค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี
  • ทุนเพชรดาวรุ่ง 50 % ประเภท (ค) หมายถึง ทุนการศึกษาที่จะมอบให้สำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาในระดับจังหวัด หรือดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยจะได้รับยกเว้นเฉพาะ ค่าเล่าเรียน 50 % ตามประกาศเรื่องอัตราค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติ

  • เป็นนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6
  • อายุไม่เกิน 27 ปี

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

  • สมัครโดยตรงที่ มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ 169 หมู่ 3 ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

เว็บไซต์