TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2561

TCAS/รับตรง61 ประเภทโควตา วิทยาลัยนานาชาติ พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ TCAS ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 23 มีนาคม – 18 เมษายน 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี-นานาชาติ
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมซอฟต์แวร์-นานาชาติ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษานานาชาติ ภายในประเทศไทย
  • หรือ English Program / Bilingual Program จากสถานศึกษาภายในประเทศไทย
  • หรือ สถานศึกษาจากต่างประเทศ
 • มีผลการสอบต่างๆ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด เช่น
  • SAT / ACT / GCSE or IGCSE / IB Diploma / CU-AAT / TOEFL / IELTS / Cambridge Exam / CU-TEP / TU-GET หรืออื่นๆ ตามที่กำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 30 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (ค่าเทอม หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4