TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

TCAS/รับตรง61 โอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2561

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 มีนาคม – 3 เมษายน 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • สถิติ
  • ฟิสิกส์
  • จุลชีววิทยา
  • พันธุศาสตร์
  • พฤกษศาสตร์
  • สัตววิทยา
  • ชีวเคมี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
  • วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • เคมีบูรณาการ/นานาชาติ
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี/นานาชาติ
  • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 2 สอวน. ในสาขาวิชาคณิต คอมพิวเตอร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีวะ หรือดาราศาสตร์
 • มีผลการสอบ GAT/PAT
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 17 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6