TCAS/รับตรง61 โควตา 17 จ.ภาคเหนือ ทันตแพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง 2561

TCAS/รับตรง61 โควตา 17 จ.ภาคเหนือ ทันตแพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง 2561

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบโควตา 7 จังหวัดภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 10 – 30 มีนาคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต จากโรงเรียนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มภาษาต่างประเทศ วิทย์ คณิต แต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการสอบวิชาสามัญ 2561
 • มีผลการสอบวิชาเฉพาะ กสพท.
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 18 คน
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • ทดสอบภาควิชาการ/ภาคปฏิบัติ
 • (หน้า 7, 8)
 • (ค่าเทอม หน้า 10)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11