TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

TCAS/รับตรง61 ฟิสิกส์สัประยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับนักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาจากผู้อ่านการเข้าแข่งขันโครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์ เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขัน โครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์
 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • ผ่านค่ายฝึกอบรมโครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์
  • กลุ่มที่ 1 ผ่านเข้าแข่งขัน
  • กลุ่มที่ 2 เป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันระหว่างประเทศ
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 2 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5