TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

TCAS/รับตรง61 โอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาจากผู้เข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรม โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ และจากสถาบัน สสวท.
 • กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์
 • ผู้ผ่านค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ แบ่งผู้สมัครเป็น 3 กลุ่ม
  • กลุ่มที่ 1 : เป็นผู้ผ่านการเข้าค่ายฝึกอบรมฯ ค่าย 1 หรือ ค่าย 2
  • กลุ่มที่ 2 : เป็นผู้แทนศูนย์ สอวน. เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ
   • ผู้เข้าแข่งขัน ที่ได้รับเหรียญรางวัล
   • ผู้เข้าแข่งขัน ที่ไม่ได้รับเหรียญรางวัล
  • กลุ่มที่ 3 : เป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 20 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7