TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ทักษิณ 2561

TCAS/รับตรง61 ทุนมูลนิธิชัยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ 2561

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS คณะศึกษาศาสตร์ ทุนการศึกษามูลนิธิชัยพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 ธันวาคม 2560 – 2 มีนาคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
  • การศึกษาปฐมวัย
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ที่สำนักงานมูลนิธิพัฒนาให้การช่วยเหลือ ซึ่งประกอบด้วยดังนี้
  • โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา อ.เมือง จ.สตูล
  • โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา อ.เมือง จ.สตูล
  • โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา อ.เมือง จ.สตูล
  • โรงเรียนบ้านเกาะยาว อ.เมือง จ.สตูล
  • โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย อ.เมือง จ.สตูล
  • โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง อ.เมือง จ.สตูล
  • โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ อ.เมือง จ.สตูล
  • โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง อ.เมือง จ.สตูล
  • โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน อ.ละงู จ.สตูล
  • โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมป์ 2550 จ.ละงู จ.สตูล
  • โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม อ.คุระบุรี จ.พังงา
  • โรงเรียนอุดมศาสตร์วิทยา อ.เมือง จ.ยะลา
  • โรงเรียนศรีฟาริดาบารูวิทยา อ.รามัน จ.ยะลา
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 8 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5