มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

TCAS/รับตรง61 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ/บุตร-ธิดา แพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง 2561

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ ประเภทบุตร-ธิดา ของบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารธสุขภาครัฐในเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 มีนาคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 5)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มภาษาต่างประเทศ วิทย์ คณิต แต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการสอบวิชาสามัญ 2561 วิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ คณิต1 ไทย สังคม อังกฤษ
 • มีผลการสอบวิชาเฉพาะ กสพท.
 • เป็นบุตร/ธิดา โดยชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้นบุตรบุญธรรมของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสังกัดภาครัฐ ของจังหวัดเชียงราย
 • บิดา หรือมาดา ต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานฯ มาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 10 ปี และปัจจุบันยังคงปฏิงานอยู๋
 • (หน้า 2, 4)

จำนวนที่รับ

 • 2 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6, 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ชั้น 4 อาคารปรีคลินิก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10