TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ทักษิณ 2561

TCAS/รับตรง61 ความสามารถกีฬา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ม.ทักษิณ-พัทลุง 2561

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา โครงการความสามารถทางด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 ธันวาคม 2560 – 20 กุมภาพันธ์ 2561
 • (TCAS รอบ 1/2)
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต หรือวิทย์-กีฬา
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.20
 • มีความรู้และความสามารถทางด้านกีฬา
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 30 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครในโครงการแนะแนวของคณะฯ
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3 4