โครงการรับตรง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชม ม.เชียงใหม่ 2557 (ช่วงที่ 2)

โครงการรับตรง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชม ม.เชียงใหม่ 2557 (ช่วงที่ 2)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557 (ช่วงที่ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 24 – 29 เมษายน 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี — 566 คน
 • โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา — 46 คน
 • โครงการวิศวะสู่ชุมชน — 15 คน
 • โครงการบัณฑิตเพื่อชุมชน — 3 คน
 • โครงการนักคิดเพื่อสังคม — 8 คน
 • โครงการส่งเสริมนักเขียนและกวีล้านนา — 5 คน
 • โครงการสื่อสารมวลชนเพื่อสังคม — 15 คน
 • โครงการสื่อสารมวลชนสู่ชนบท — 10 คน
 • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางการสื่อสารมวลชน — 15 คน
 • โครงการช้างเผือกคณะเศรษฐศาสตร์ — 3 คน
 • โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ (วมว.) — 53 คน
 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน — 98 คน
 • โครงการสำนึกรักบ้านเกิดเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน — 22 คน
 • โครงการผู้มีแววเป็นนักนิติศาสตร์ — 15 คน
 • โครงการพิเศษสำหรับนักเรียนพิการ — 38 คน
 • โครงการทายาทศิษย์เก่าบัญชี-บริหารธุรกิจ — 10 คน
 • โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและเป็นทายาทผู้ประกอบการธุรกิจ — 5 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยพร้อมยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตัวเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ