รับตรง61 นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 2561

รับตรง61 นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 2561

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 มกราคม – 8 เมษายน 2561
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
 • (หน้า 7)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 • เป็นสตรีโสด หรือชายโสด อายุระหว่าง 17 – 22 ปี
 • เพศหญิง
  • มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
  • มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) 17.5 – 25
 • เพศชาย
  • มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
  • มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) 19 – 25
  • รอบอกไม่น้อยกว่า 79 เซนติเมตร
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 2
 • มีผลการสอบ O-NET
 • (หน้า 7)

จำนวนที่รับ

 • ทุนกองทัพอากาศ
  • หญิง 30 คน
  • ชาย 6 คน
 • ทุนส่วนตัว
  • หญิง 20 คน
 • (หน้า 8)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นการสอบ
 • ทดสอบพิเศษ
 • สอมสัมภาษณ์
 • (หน้า 10, 19)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต
 • (หน้า 8)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22