TCAS/รับตรง61 โควตา จ.นครศรีธรรมราช ม.วลัยลักษณ์ 2561

TCAS/รับตรง61 เทคนิคการแพทย์/ทวิภาษา Bilingual Program ม.วลัยลักษณ์ 2561

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ซึ่งจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา (Bilingual Program) ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 ธันวาคม 2560 – 23 กุมภาพันธ์ 2561
 • (TCAS รอบ 1/2)
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ทวิภาษา (Bilingual Program) สำนักสหเวชศาสตร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มวิทย์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มคณิต ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • (หน้า 4)

จำนวนที่รับ

 • รวม 30 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
 • (ค่าเทอม หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5