จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TCAS/รับตรง61 การออกแบบนิเทศศิลป์/นานาชาติ จุฬา 2561

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 31 มกราคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรนานาชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาต่างประเทศหรือในประเทศ
 • มีผลคะแนนสอบวัดความสามารถในการศึกษาภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • TOEFL / IELTS / Old SAT (Critical Reading ) / New SAT (Evidenced-Based Reading & Writing) / CU-AAT (Verbal Section) / CU-TEP
 • มีคะแนนสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้
  • CU-AAT (Math Section) / Old SAT (Math) / New SAT (Math) / A-Level / IB (Math) / NCEA
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 50 คน
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • ยื่นผลงาน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7, 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10