TCAS/รับตรง61 โควตา จ.นครศรีธรรมราช ม.วลัยลักษณ์ 2561

TCAS/รับตรง61 ทุนวิทยวลัยลักษณ์ ม.วลัยลักษณ์ 2561 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พร้อมจัดสรรทุนการศึกษา สาขาวิทยาศาตร์เชิงคำนวณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาตร์เชิงคำนวณ
  • ฟิสิกส์เชิงคำนวณ
  • เคมีเชิงคำนวณ
  • ชีววิทยาเชิงคำนวณ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มวิทย์ และคณิต แต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 3 ทุน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน
 • (หน้า 2)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4