รับตรง61 นักเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนนายสิบทหารบก 2561

รับตรง61 นักเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนนายสิบทหารบก 2561

โรงเรียนนายสิบทหารบก เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 ธันวาคม 2560 – 25 มกราคม 2561
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก
  • (หน้า 2)
 • หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ
  • (หน้า 3)

ประเภทที่เปิดรับ

 • บุคคลพลเรือน
 • ทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชากรกองทัพไป และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • พลอาสาสมัคร ประจำการ ในสังกัดกองทัพบก
 • อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก
 • ทหารกองหนุน เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบก
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • ชายโสด
 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 • มีอายุในช่วงของประเภทที่สมัคร
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก 1,980 คน
 • หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ 700 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือกภาควิชาการ
 • ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5