รับตรง58 ธุรกิจการบิน ม.ราชภัฏสวนดุสิต-หัวหิน 2558

โครงการรับตรง ม.ราชภัฏสวนดุสิต 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557

กําหนดการรับสมัคร

  • 1 พฤศจิกายน 2556 – 3 มกราคม 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • คณะครุศาสตร์
  • คณะวิทยาการจัดการ
  • คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • คณะโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะพยาบาลศาสตร์
  • โรงเรียนการเรือน

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ entrance.dusit.ac.th
  • หรือ ณ Contact Center ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

อื่นๆ