TCAS/รับตรง61 โควตา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ลาดกระบัง 2561

TCAS/รับตรง61 โควตา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ลาดกระบัง 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร TCAS ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2561

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 7 ธันวาคม 2560 – 6 มีนาคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
  • วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนกลุ่มคณิต วิทย์ อังกฤษ แต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละประเภทโควตาที่กำหนด
 • (หน้า 2, 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 45 คน
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)
 • (ค่าเทอม หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7