สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

TCAS/รับตรง61 คณะวิศวกรรมศาสตร์-นานาชาติ พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทรับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบที่ 1
  • 28 พฤศจิกายน 2560 – 18 มกราคม 2561
  • (TCAS รอบ 1/2)
 • รอบที่ 2
  • 22 มกราคม – 15 มีนาคม 2561
  • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมชีวการแพทย์-นานาชาติ
  • วิศวกรรมเคมี-นานาชาติ
  • วิศวกรรมโยธา-นานาชาติ
  • วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์-นานาชาติ
  • วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการ-นานาชาติ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ Grade 12 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบตามเกณฑ์ อย่างน้อย 1 อย่าง ต่อไปนี้
  • SAT / ACT / IB / GAT-PAT / IGCES / GCE / A-Level / Goakoa / School Letter หรืออื่นๆ เทียบเท่า
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ อย่างน้อย 1 อย่าง ต่อไปนี้
  • TOEFL / IELTS / IB
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 190 คน
 • (หน้า 2)
 • (ค่าเทอม หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5