TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2561

TCAS/รับตรง61 โควตา พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง-ชุมพร 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี TCAS แบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 ธันวาคม 2560 – 20 มีนาคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
  • เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
  • สัตวศาสตร์
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • บริหารธุรกิจ
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมพลังงาน
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมสารสนเทศ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

จำนวนที่รับ

 • รวม 360 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
 • (ค่าเทอม หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4