มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มอ

TCAS/รับตรง61 ความสามารถกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ ม.สงขลา-ปัตตานี 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเรียนที่มีความสารถทางกีฬาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
  • 22 ธันวาคม 2560 – 26 มกราคม 2561
 • สมัครด้วยตนเอง
  • 22 ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561
 • (TCAS รอบ 1/2)
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6
 • มีผลการเรียนด้านพลศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านพลศึกษาได้เป็นที่ประจักษ์
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 10 คน
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่ ห้องฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5