TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน พระจอมเกล้าธนบุรี 2561

TCAS/รับตรง61 ยื่นผลงาน พระจอมเกล้าธนบุรี-ราชบุรี 2561 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทยื่นผลงาน ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ธันวาคม 2560 – 12 มกราคม 2561
 • (TCAS รอบ 1/2)
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต Residential College มจธ.ราชบุรี
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลึ่ยกลุ่มวิทย์ คณิต ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 60 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • เข้าค่าย RC
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3