TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

TCAS/รับตรง61 ผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา 2 จุฬา 2561

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา 2 เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 10 มกราคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 5)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • สุขศึกษาและพลศึกษา
 • คณะจิตวิทยา
  • จิตวิทยา
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์
  • การปกครอง
  • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • รัฐประศาสนศาสตร์
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • สถิติศาสตร์
  • การบัญชี
  • บริหารธุรกิจ
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • เภสัชกรรมอุตสาหการ
 • คณะเศรฐศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
 • (หน้า 4, 17)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • เป็นผู้ที่มีความสามารถดีเด่นในด้านกีฬา ในต่อไปนี้
  • กรีฑา กอล์ฟ ขี่ม้า คาราเต้-โด ครอสเวิร์ด ซอฟท์บอล ดาบไทย ดาบสากล ตะกร้อ เทควันโด เทนนิส เทเบิลเทนนิส บริดจ์ บาสเกตบอล แบดมินตัน เปตอง ปันจักสีลัต โปโลน้ำ ฟุตซอล มวยสากลสมัครเล่น ยิงปืน ยูยิตสู ยูโด ระบำใต้น้ำ รักบี้ฟุตบอล เรือพาย ลีลาศ วอลเลย์บอล วอลเลย์บอนชายหาด ว่ายน้ำ หมากกระดาน ฮอกกี้
 • มีประวัติผลงาน และความสามารถทางกีฬาดีเด่นในระดับชาติ ตามเกณฑ์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนด ในช่วงปี 2558-2560
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามแต่ละคณะกำหนด
 • มีผลการสอบ GAT/PAT ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะกำหนด
 • (หน้า 2, 14)

จำนวนที่รับ

 • รวม 76 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 9)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18