TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.พะเยา 2561

TCAS/รับตรง61 โครงการ 10% ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ม.พะเยา 2561

[ หน้า 4 ] มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561

TCAS/รับตรง61 โครงการ 10% ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ม.พะเยา 2561

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ป้ายกำกับ: