TCAS/รับตรง61 รักเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์ 2561

TCAS/รับตรง61 รักเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์ 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ตามโครงการรักเกษตร TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 ธันวาคม 2560 – 5 กุมภาพันธ์ 2561
 • (TCAS รอบ 1/2)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  • การจัดการศัตรูพืช 10 คน
  • ปฐพีศาสตร์ 15 คน
  • พัฒนาการเกษตร 10 คน
  • พืชศาสตร์ 10 คน
  • วาริชศาสตร์ 15 คน
  • สัตวศาสตร์ 15 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต ในเขต 14 จังหวัดภาคใต้
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มวิทย์ คณิต อังกฤษ รวมกันไม่ต่ำกว่า 2.50
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 75 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์